Consultations how to start up your business in Dubai

Do you want to work in the Wonderland?

These are only part of the questions I can give you an answer:

 • What is the business climate in the UAE?
 • Is there a market for my company in the UAE?
 • What is the specific business etiquette in the UAE?
 • What kind of company to establish? Can I establish a company without a local partner?
 • What are the expenses to start up a company in the UAE?
 • What is the profile of my UAE customer? Where I can find my customers?
 • How to develop my marketing plan for Dubai and what should be my advertising strategy?
 • How to develop a successful PR strategy for my new Dubai company? Which are the leading media in the UAE?
 • How to build a successful brand in Dubai? What is my competition?
 • Where I can rent an office?
 • What are the rents in the UAE and recommended neighbourhoods to live?
 • Is Dubai expensive and what are the living expenses?
 • What payment to expect for my work experience?
 • How to work with the local UAE citizens (locals)?
 • and many more

If you want answers to any of these questions, contact me today.

Това са само част от въпросите, на които мога да отговоря:

 • Какъв е бизнес климата в ОАЕ?
 • Има ли пазар за моя бизнес в ОАЕ?
 • Кои са особеностите на бизнес етикета в ОАЕ?
 • Какъв вид фирма да създам? Къде мога да създам фирма без участие на жител на ОАЕ като партньор?
 • Какви са разходите за започване на бизнес в ОАЕ?
 • Какъв е профилът на клиента в ОАЕ? Къде да намеря моите клиенти?
 • Как да изготвя маркетинг плана си  и рекламната стратегия за пазара Дубай?
 • Как да изградя ПР стратегия на фирмата си за Дубай? Кои са водещите медии в ОАЕ?
 • Как да създам бранд, който ще има успех в Дубай? Каква е конкуренцията ми?
 • Къде да наема офис?
 • Какви са наемите в ОАЕ и кои са препоръчваните квартали за живот?
 • Скъп ли е Дубай и какви са разходите за живот?
 • Какво е нивото на заплащане в Дубай за различни професии?
 • Как да работим с жителите на ОАЕ (locals)?
 • и много други